Prijava za učešće u Programu “Snažne porodice”.

Program Snažne porodice odnosi se na unapređivanje porodičnih vještina i prevenciju rizičnih oblika ponašanja kod djece. Promoviše nježan stil odgoja djece gdje roditelji postavljaju pravila prihvatljivog ponašanja, pomno prate slobodno vrijeme i obrasce prijateljstava i postaju dobar uzor dok pomažu svojoj djeci da steknu vještine za donošenje ispravnih odluka.

Učešće u programu podrazumijeva da dođete sa jednim ili više djece uzrasta od osam do 15 godina na predviđene sesije. 

U prilogu je link na kojem se nalazi obrazac za prijavu : 

http://www.prevencija.ba/bs/vijesti-snazne-porodice/item/629-poziv-za-ucesce-u-programu-snazne-porodice