Prevencija stresa i profesionalnog sagorijevanja nastavnika

Tokom mjeseca januara stručni savjetnici Aldijana Zagorac i Denyel-Ismir Kovač su realizirali predavanja o temi “Stres u nastavničkom zanimanju” čiji je cilj prevencija stresa i profesionalnog sagorijevanja nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola.

Realizirano je 13 predavanja u kojima je učestvovalo 527 nastavnika. Tokom predavanja nastavnici su imali priliku procijeniti nivo vlastitog stresa, upoznati se sa njegovim simptomima  i posljedicama, te  načinima suočavanja sa istim, odnosno nejefikasnijim modelima prevencije stresa i profesionalnog sagorijevanja.

“S obzirom na to da se profesionalno sagorijevanje nastavnika može negativno odraziti na kvalitet nastave, ali i na interakciju sa učenicima, jako je važno da se i svaka naznaka sindroma sagorijevanja kod nastavnika prevenira. Također, profesionalno sagorijevanje nastavnika se direktno odražava i na porodicu nastavnika, jer dolazi do prelijevanja stresa iz profesionalne sfere na privatnu i obrnuto, što je dodatni razlog za KJU “Porodično savjetovalište” koja u fokusu ima porodicu da se bavi ovom problematikom, odnosno da nastoji biti podrška nastavnicima u prevazilaženju stresa”, istaknuli su voditelji ove edukacije.