„Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“

Dana 14.10.2019.godine KJU“Porodično savjetovalište“ u partnerstvu sa „Hope and Homes for children BiH“ i „Kingdom of Netherland“  u hotelu Holiday je realiziralo edukativnu radionicu o temi „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“ za profesionalce iz svih Osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Cilj ove aktivnosti je okupiti profesionalce iz Osnovnih škola u KS, kako bi pospješili način prenošenja postojećih i korištenja nekih novih vještina, kako bi svojim radom uticali na uzroke koji dovode do zloupotrebe interneta. Aktivnim učešćem prisutni su imali priliku da iznesu svoja i čuju neka drugačija iskustva i mišljenja, te su imali priliku da zajednički kreiraju efikasne modele  i odgovore na problem koji se tiču

„Nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“.