Predavanje za zdravstvene radnike „Komunikacija u zdravstvu“

Na poziv menadžmenta Odjeljenja urgentne medicine u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u utorak 20.06.2017.g., stručne saradnice Mahira Poljak i Aldijana Zagorac održale su interaktivno predavanje za 18 ljekara i medicinskih sestara o temi „Komunikacija u zdravstvu“.

Obzirom da zdravstveni sistem najneposrednije korespondira sa porodičnim sistemom, te utječe na zdravlje i funkcionalnost porodice, od velikog je značaja  jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika za zadovoljenje psihosocijalnih potreba njenih članova, odnosno unapređenje odnosa na relaciji zdravstveni radnik-pacijent. Osnova za uspostavljanje kvalitetnih odnosa  je uspješna i učinkovita komunikacija i preduslov je uspješnog liječenja pacijenta.

Kroz interaktivno predavanje i rad u grupama učesnici su osvijestili komunikacijske vještine koje je potrebno unaprijediti kako bi adekvatno odgovorili na psihosocijalne potrebe pacijenata. Također, ovom prilikom preispitani su načini priopćavanja loših vijesti i dijagnoza teških bolesti što se smatra jednim od najtežih komunikacijskih zadataka.

„ Zbog velike frekvencije pacijenata kroz naše odjeljenje, te činjenicu da ono predstavlja prvi kontakt hitnog pacijenta sa bolnicom od nas se očekuje da osim intervencije adekvatno odgovorimo i na emocionalna stanja i reakcije naših pacijenata. Često su pacijenti ili njihova pratnja nervozni, uznemireni, uplašeni, ponekad i agresivni, te su nerijetko neizbježne i konfliktne situacije. Kroz ovo predavanje smo se podsjetilii i osvijestili najbitnije tehnike u komunikaciji koje mogu poslužiti u našem radu kako bismo adekvatno odgovorili na takve situacije, te bili na usluzi pacijentima na najbolji mogući način. Sa pozitivnim iskustvima ovog predavanja nastavljamo dalje.“- istakla je šefica Odjeljenja za urgentnu medicinu dr. Eldina Bešlagić.