Predavanje za roditelje: „Pubertet i adolescencija-roditelji kao podrška“

Na poziv O.Š. „ 9. maj“ dana 21.03.2017. godine, Mahira Poljak, stručna saradnica  KJU„Porodično savjetovalište“  održala je interaktivno predavanje za 40 roditelja  učenika ove škole o temi „Pubertet i adolescencija- roditelji kao podrška“.

Kroz interaktivno predavanje roditelji su  upoznati sa specifičnostima adolescencije i svega što mladi tokom nje prolaze, kako bi pravilno tumačili njihova ponašanja i  pomogli im da na najbezbolniji način prevaziđu krize koje ovaj period odrastanja sa sobom nosi. Posebno je naglašena važnost i mogućnosti uspostavljanja kvalitetnih odnosa i učinkovite komunikacije na relaciji roditelj-adolescent.

“Tema za roditelje “Pubertet i adolescencija-roditelji kao podrška”  od izuzetnog je značaja za  roditelje mlađih adolescenata  kao  i  za nastavno osoblje.  Predavačica Poljak je na  veoma zanimljivi i kreativan način ukazala na razvojne zadatke adolescenata  kao i probleme sa kojima se susreću roditelji. Istaknuta je uloga vršnjaka u odrastanju adolescenata kada su u pitanju socijalne promjene, te nedostatak kontrole emocija i burno reagovanje što se dovodi u vezu sa emocionalnim promjenama. Također, roditelji su dobili i veoma korisne preporuke koje im mogu pomoći u  prevazilaženju problemskih situacija sa kojima se suoče u odgoju  djece”- istakla  je Arijana Osmanović Štukan, dipl. psiholog   O.Š. “9.maj”.