Predavanje za roditelje: „Porodica kao zaštitni faktor u prevenciji rizičnih ponašanja djece“

Na poziv OŠ „Musa Ćazim Ćatić“, 28.11.2017. godine, Amer Šenderović, stručni saradnik KJU „Porodično savjetovalište“, održao je interaktivno predavanje za roditelje učenika ove škole o temi „Porodica kao zaštitni faktor u prevenciji rizičnih ponašanja djece“.

Ovo interaktivno predavanje imalo je za cilj da upozna roditelje koliko je važno pravovremeno prepoznati rizična ponašanja djece koja mogu voditi u maloljetničku delikvenciju.

Roditelji su imali priliku razgovarati sa predavačem o važnosti preveniranja rizičnih ponašanja djece, te važnosti razvijanja svakodnevne komunikacije sa djetetom i stvaranja međusobnog povjerenja.