Poziv za učešće na radionicama projekta “MOJ IZBOR”