Poziv za porodice za učešće u projektu Snažne porodice – zdrava djeca

Primijetili ste da ste u posljednje vrijeme stalno pod stresom?

Potrebne su vam nove vještine kako biste savladali svakodnevni stres i izazove odgajanja djece?

Ako ste na oba pitanja odgovorili potvrdno prijavite se za učešće u programu Snažne porodice kako biste poboljšali svoje roditeljske vještine i dobrobit svoje djece!

Program je osmišljen da pomogne odraslima da se izbore sa vlastitim stresom i nauče najbolje pomoći svojoj djeci.

Vrijednost programa Snažne porodice

Program Snažne porodice odnosi se na unapređivanje porodičnih vještina i prevenciju rizičnih oblika ponašanja kod djece. Efekti ovog programa potvrđeni su provedenim studijama prije i poslije izvođenja programa u više zemalja svijeta.

Struktura Programa Snažne porodice

1. sedmica 2. sedmica3. sedmica
Pripremna sesija za roditelje/staratelje

Razumijevanje snaga i stresova
Sesija za staratelje 1
Upotreba ljubavi i granica

Sesija za djecu 1
Učenje o stresu

Porodična sesija 1
Učimo jedni o drugima
Sesija za staratelje 2
Podučavati djecu šta je ispravno

Sesija za djecu 2
Poštovanje pravila i zahvalnost roditeljima

Porodična sesija 2
Podrška vrijednostima i snovima

Učešće u programu

Učešće u programu podrazumijeva da dođete sa jednim ili više djece uzrasta od 8 do 15 godina na predviđene sesije. Sesija u prvoj sedmici traje sat vremena, a u drugoj i trećoj sedmici sesije traju po dva sata. Vi biste učestvovali u sesijama za roditelje/staratelje, a Vaše dijete/djeca u sesijama za djecu. U isto vrijeme kada se održavaju sesije za djecu istovremeno se održavaju i sesije za staratelje. Odmah nakon zasebnih sesija, zajedno sa djetetom/djecom biste učestvovali u sesiji za porodice. Program nudi mnogo igara i aktivnosti u kojima mogu uživati svi zajedno, i odrasli i djeca. Učešće u programu je besplatno.

Rok za prijavu je 25. 03. 2022. godine

Prijavu za učešće u programu možete ispuniti na web stranici www.prevencija.ba

Ili se prijaviti na broj telefona: 062 959 009

Program Snažne porodice na području Kantona Sarajevo i općine Istočna Ilidža provodi Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u okviru projekta Snažne porodice – zdrava djeca, u saradnji sa:

  • KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranje Bjelave,
  • Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo,
  • JU Centar za socijalni rad Istočna Ilidža,
  • KJU Porodično savjetovalište
  •  i SOS Dječija sela BiH.

Projekt “Snažne porodice – zdrava djeca” je podržan od Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Njemačkog Marshall fonda Sjedinjenih Američkih Država i USAID-a.