Potpisan Sporazum o korištenju namjenskih sredstava:Početak izgradnje objekta Porodičnog savjetovališta

 31Potpisivanjem Sporazuma o namjenskom korištenju sredstava za izgradnju poslovnog objekta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ stekli su se i formalni uslovi za početak radova i realizaciju kreditnih sredstava Razvojne banke namjenjenih za ovu svrhu.

Sporazum su danas potpisali ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo Muamer Bandić, direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija u ime implementatora projekta, a kao korisnik objekta na Sporazum je potpis stavio direktor Porodičnog savjetovališta Senad Alić.

foto_8Nakon što je iz budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno 190.800,00 KM za izradu projektne dokumentacije i kupovinu zamljišta u Bihaćkoj ulici, kreditna sredstva od 300.000.00 KM biće dostatna za realizaciju prve faze odnosno zatvaranje jedne tehnološke cjeline, dok će se ostatak radova ugovarati po obezbjeđenju potrebnih sredstava kroz naredne budžetske godine. Ministarstvo se obavezalo da će nastojati, u okviru svojih nadležnosti, obezbijediti cjelokupna sredstva za izgradnju objekta ove javne ustanove sa priključcima infrastrukture na gradsku mrežu kroz budžete za 2015, 2016 i 2017. godinu.

Implementator će pripremiti tendersku dokumentaciju za I fazu izgradnje objekta samo za 2014. godinu, a izrada dalje tenderske dokumentacije zavist će od sredstava u budžetima narednih godina.

(IZVOR:  29.08.2014 (lamija.bojadzic) – Vlada Kantona Sarajevo)