Potpisan protokol o saradnji sa J.U.Zavod za zdravstavenu zaštitu žena i materinstva

S ciljem potpisivanja protokola o saradnji s J.U.Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, direktor Osman Šaljo je sa šeficom Odjeljenja za ranu intervenciju i prevenciju Fikretom Mulaosmanović Smajić i stručnom savjetnicom Natašom Kahrimanović organizovao sastanak s direktoricom J.U.Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, mr.sci.dr Vanesa Dujso – Radaslić, glavnom sestrom Sadihom Dervišević i referentom za nabavku Hajrudinom Suljević.
Potpisivanje protokola predstavlja početak naše saradnje, a planirana je realizacija aktivnosti „Moje putovanje kroz trudnoću“ koja je dio naše programske aktivnosti „Mala škola roditeljstva“.
Kako bi se što lakše snašli u najzahtjevnijoj i najodgovornijoj ulozi, a to je roditeljstvo, a da pri tome ne zapostave svoje mentalno zdravlje i partnerstvo, KJU“Porodično savjetovalište“ u suradnji s J.U.Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, će organizirati niz psihoedukativnih radionica za trudnice/ mlade bračne parove na različite teme kao što su:
Ø Značaj očuvanja partnerstva u roditeljstvu
Ø Rani rast i razvoj djeteta- briga koja je stalno prisutna
Ø Utjecaj velikog broja promjena na mentalnog zdravlje trudnice/porodilje
Ø Nove uloge- nove odgovornosti
Voditelji radionica će biti su naši stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u radu s parovima, roditeljima i porodicama. Radujemo se zajedničkom radu.