Potpisan Protokol o saradnji između KJU „Porodično savjetovalište“ i Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Dana 27.12.2021. godine izvršni direktor Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE gdin. Amir Hasanović posjetio je prostorije Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ gdje ga je ugostio Amer Šenderović, v.d. direktor, sa saradnicom Fikretom Mulaosmanović Smajić, zamjenicom šefa Odjeljenja za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije.

Tokom navedene posjete upriličeno je potpisivanje ,,Sporazuma o saradnji“ između KJU „Porodično savjetovalište“ i Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE. Tom prilikom izražena je dodatna spremnost za saradnju na realizaciji preventivnog programa „Snažne porodice-zdrava djeca“ kao i promociju istog prema porodicama i svim drugim akterima porodične i dječije zaštite, sa ciljem pružanja sveobuhvatnije podrške i pomoći djeci, mladima i njihovim porodicama.

U nastavku navedene posjete realiziran je radni sastanak na kojem su razmijenjena iskustva u radu sa djecom i mladima, njihovim roditeljima, razmatrani su novi programi podrške i modeli saradnje između navedenih aktera a sve u smjeru unapređenja kapaciteta i razvoja kompetencija kod djece i mladih, kao i unapređenje profesionalnih kompetencija u području zaštite djece i mladih i njihovih porodica.

Realizacija prvog seta aktivnosti planirana je početkom 2022. godine.