Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja/ fondacija u pružaju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina

KJU „Porodično svajetovalište“ potpisala je Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja/ fondacija u pružaju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Kantona Sarajevo u Sarajevu 17.05.2017.g.

Cilj protokola je uspostavljanje institucionalne mreže s jasnim koracima i procedurama o postupanju, kako bi žrtve i svjedoci imali jasne upute kome se mogu obratiti za pomoć kao i kakve vrste podrške mogu očekivati od potpisnica, a sve uskladu sa domaćim i međunarodnim pravnim standardima.

Protokol su potpisali: KJU „Porodično savjetovalište“, Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, Ministarstvo zdravstva KS, Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, JU Dom zdravlja KS, JU Kantonalni centar za socijalni rad, Savez udruženja logoraša KS, Savez udruženja logoraša KS, Udruženje „Žene ženama“, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Fondacija lokalne demokratije, Trial international BiH, Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla, Udruženje građana „Medica“ Zenica i Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka.

KJU „Porodično savjetovalište“ u okviru ovog protokola pružat će psihosocijalnu podršku i pomoć žrtvama/svjedocima, te usluge savjetodavno-terapeutskog tretmana porodicama žrtva/svjedoka kao i  ostale aktivnosti definirane protokolom u cilju pružanja adekvatne podrške žrtvam/ svjedocima.