Potpisan Memorandum o saradnji – SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine

U prostorijama KJU”Porodično savjetovalište”, 13. decembra, upriličeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa “SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine kojim je formalizirana uspostava saradnje između potpisnika:”SOS Kinderdorf International”, i KJU” Porodično savjetovalište”.

Cilj ovog Sporazuma je inteziviranje saradnje te definisanje jasnih obaveza potpisnika Memoranduma na unaprjeđenju prava i položaja korisnika koji su u programima SOS Dječija sela BiH i korisnika
Porodičnog savjetovališta. Potpisanim memorandumom se također uređuju principi i načini saradnje, obaveze i odgovornosti potpisnika na stvaranju ambijenta i formalnog okvira za unapređenje prava i položaja djece i mladih iz socijalno ugroženih porodica.

Tokom posjete nacionalnom direktoru i saradnicima SOS Dječijih sela BiH, je predočen rad i djelatnost Ustanove, te su isti obišli poslovne prostorije Ustanove. Nakon obilaska održan je sastanak na kojem je pored potpisivanja Memoranduma, prezentovan rad Ustanove kao i planirane aktivnosti za naredni period.Sporazum je zaključen na period od četiri godine.

U nastavku fotogalerija