Potpisan memorandum o saradnji Općine Centar i KJU ”Porodično savjetovalište”

U Općini Centar Sarajevo je u četvrtak, 18. januara 2018. godine upriličeno potpisivanje Memoranduma o poslovnoj saradnji Općine Centar i Kantonalne javne ustanove ”Porodično savjetovalište”. Memorandum su potpisali općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor Porodičnog savjetovališta Senad Alić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina Centar godinama ostvaruje dobru saradnju, pruža pomoć i daje podršku radu pomenute kantonalne ustanove, a u cilju osnaživanja rada u zajednici i kvalitetne saradnje načelnik Ajnadžić je inicirao potpisivanje ovog dokumenta kako bi se unaprijedio zajednički rad sa porodicom.

U okviru dogovorene saradnje Porodično savjetovalište će pružati psihosocijalne usluge i organizirati i realizirati edukativna predavanja za korisnike usluga Općine Centar, vršiti istraživanja u čijem fokusu je porodica, te podržati kampanje, aktivnosti i projekte koji imaju za cilj podizanje svijesti o važnosti porodice. U skladu sa potpisanim memorandumom, ove dvije institucije će posebnim ugovorima definisati međusobna prava i obaveze u svakom konkretnom zajedničkom projektu. Pri tome će prednost imati projekti koji će biti realizirani u saradnji sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te centrima za zdravo starenje na području općine Centar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovom prilikom načelnik Ajnadžić je kazao da Kantonalna javna ustanova ”Porodično savjetovalište” zauzima važno mjesto u društvu pa stoga Općina Centar pruža podršku njenom radu, što će činiti i ubuduće.

Direktor Alić se zahvalio na dosadašnjoj dobroj saradnji i podršci i naglasio da je Općina Centar jedna je od rijetkih lokalnih zajednica koja ima senzibilitet da pomaže rad ove ustanove.

Nakon potpisivanja Memoranduma bilo je riječi o budućim zajedničkim projektima, među kojima je osnaživanje socijalnih veza starijih osoba sa dobnom populacijom i porodicom, jačanjem njihove socijalne uključenosti, koji se uspješno realizira u saradnji sa Centrom za zdravo starenje. Osim toga, na području središnje sarajevske općine će u najskorije vrijeme biti otvoren Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju, u čiji rad i aktivnosti će se uključiti i Porodično savjetovalište.

 

Izvor:  Općina Centar Sarajevo.