Potpisan je Protokol o saradnji godine između KJU“Porodično savjetovaliste“ i „Instituta za majku i dijete pri UMDB“ te Udruženjem “Majka i dijete-Bombon”

U cilju međusobne suradnje u aktivnostima koje za cilj imaju pružanje psihosocijalne pripreme budućih roditelja dana 10.01.2020.godine potpisan je Protokol o suradnji između KJU “Porodično savjetovaliste“, „Institut za majku i dijete pri UMDB“ kao i  Udruženjem “Majka i dijete-Bombon“ (UMDB).

 

Na sastanku  održanom u prostorijama KJU“Porodično savjetovaliste„ direktorica Senada Bosno je još jednom upoznala sve prisutne o svemu što KJU”Porodično savjetovalište” u okviru svojih programskih i dopunskih aktivnosti realizira a u korist gradjana KS, u ovom slučaju sa fokusom na osobe koje su u fazi pripreme za roditeljstvo.

Prilikom čega su predstavnice Instituta i Udruženja  Belma Šoljanin i Alma Hodžić-Badić izrazile punu opredjeljenost za partnerskim djelovanjem, svako u svom domenu što je regulirano i potpisanim Protokolom o suradnji, pri čemu je fokus stavljen na  one osobe koje su u pripremnoj fazi roditeljstva.

 

Ovaj protokol u sebi sadrži generalne zajedničke ciljeve kao što su pružanje kontinuirane podrške porodici kroz organiziranje edukacija, interaktivnih predavanja, radionica koje potiču zdravo i odgovorno roditeljstvo kao i promociju zdravih stilova življenja, naglasila je Senada Bosno direktorica KJU“Porodično savjetovalište“.