Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Dana 16.11.2022.godine predstavnici KJU “Porodično savjetovalište”zajedno sa predstavnicima JU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” su posjetili JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.
Nakon održanog sastanka sa direktorom Zavoda Pazarić, Suljagić Samirom te upoznavanja sa radom Ustanove, prisutni su kratko obišli postojeće prostorije.
Shodno navedenoj posjeti planirano je uspostavljanje saradnje između ustanova u narednom periodu.

U nastavku pogledajte fotogaleriju