Posjeta volontera KJU”Porodičnom savjetovalištu”

 

Upoznavanje sa načinima rada Kantonalne javne ustanovePorodično   savjetovalište” bio je povod posjete grupe volontera koji su sudjelovali u realizaciji manifestacije Dječija nedjelja – Sajam za dijete i porodicu “Naši putokazi”.Volonteri su imali priliku na neposredan način informirati se o radu odjeljenja , projektima koji se provode u okviru primarne prevencije i načinima pružanja usluga savjetodavno-terapeutskog rada.

volonteri