Posjeta studenata IV godine Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

Dana 18.12.2023.godine studenti IV godine Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju Pedagoškog fakulteta Univeziteta u Sarajevu, posjetili su Kantonalnu javnu ustanovu “Porodično savjetovalište”.
Tokom posjete studentima je predočen rad i djelatnost Ustanove, te su isti obišli poslovne prostorije. Nakon obilaska, studentima su prezentovane aktivnosti koje provodi KJU “Porodično savjetovalište” s
posebnim fokusom na ranu intervenciju odnosno na podršku porodicama koje imaju djecu s teškoćama u razvoju.
Jedan od narednih koraka jeste  potpisivanje protokola o saradnji kako bi i narednim generacijama studenata bilo omogućeno upoznavanje sa radom ove Ustanove te eventualno omogućavanje obavljanja prakse.
U nastavku pogledajte fotogaleriju naprijed navedene posjete.