Posjeta ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Dana 01.02.2019.godine u sjedištu Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ održan je sastanak , povodom upoznavanja sa radom i ciljevima KJU „Porodično savjetovalište“. Sastanku  su prisustvovali ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Malik Garibija, sekretar resornog ministarstva Belma Trajkov, direktor KJU „Porodično savjetovalište“ Senad Alić, predsjednik i članovi Upravnog odbora KJU „Porodično savjetovalište“ kao i šefovi Odjeljenja za savjetodavno-terapeutski rad i Odjeljenja za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije.

Prilikom posjete, ministar se upoznao sa kolektivom, kao i sa trenutnim stanjem uslova u kojima se obavlja djelatnost KJU „Porodično savjetovalište“.