Posjeta Javnoj ustanovi “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo

Predstavnici KJU „Porodično savjetovališe“  u srijedu, 24.07.2019.godine posjetili su JU Terapijska zajednica „Kampus“ Kantona Sarajevo. Cilj posjete bio je unapređenje saradnje, upoznavanje sa radom i organizacionom strukturom i načinom djelovanja, te metodama i aktivnostima koje ustanove koriste u svom radu.

Također, ovu priliku predstavnici obje ustanove iskoristili su i za razgovor o problematici koja se tretira u savjetodavno-terapeutskom radu i aktivnostima na polju primarne prevencije, te mogućnostima zajedničkog djelovanja u aktivnostima od opće-društvenog interesa sa korisnicima ali i sa njihovim porodicama.