Posjeta federalnog zastupnika Amela Mekića Kantonalnoj javnoj ustanovi“Porodično savjetovalište”

Na poziv direktora Osmana Šalje Federalni zastupnik Amel Mekić posjetio je Kantonalnu javnu ustanovu” Porodično savjetovalište”kako bi se upoznao s radom ustanove  i aktivnostima koje ustanova provodi u okviru socijalne zaštite.

Tom prilikom federalnom zastupniku  predstavljen je rad ustanove  i nove usluge koje planira realizovati KJU “Porodično savjetovalište”.