Posjeta federalnog ministar rada i socijalne politike Adnana Delića 

Na poziv direktora Osmana Šalje Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić posjetio je Kantonalnu javnu ustanovu Porodično savjetovalište kako bi se upoznao s radom ustanove  i aktivnostima koje Porodično savjetovalište provodi u okviru socijalne zaštite.

Tom prilikom ministru Deliću predstavljeni su i aktuelni socijalni programi koje Ustanove realizira a jedan od tih programa je Predbračno savjetovanje u trajanju od šest mjeseci, a s ciljem prevencije ranih razvoda brakova.

Na sastanku s menadžmentom Ustanove, ministar Adnan Delić je istakao da  će njegov mandat biti usmjeren na jačanje sistema socijalne zaštite i kvaliteta socijalnih usluga, prevashodno socijalnih usluga nematerijalnog karaktera, te je jedan od ciljeva ovog sastanka bio i uspostava saradnje s Porodičnim savjetovalištem koje je kao institucija osposobljeno  za  pružanje psihosocijalne podrške kroz savjetodavno – terapeutski tretman i realizaciju razvojno-istraživačkih preventivnih projekata, stručnu i profesionalni pomoć i podršku institucijama i organizacijama koje se direktno ili indirektno bave porodicom.