Posjeta atašea za socijalna pitanja Republike Austrije u Bosni i Hercegovini Manuela Aignera 

Dana 20.03.2024.godine, KJU Porodično savjetovalište” je ugostila atašea za socijalna pitanja Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, Manuela Aignera.
Ataše Manuel Aigner službeni je predstavnik Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, te je težište njegovog rada prijenos znanja iz oblasti rada, socijalnih pitanja, zdravlja, njege i zaštite potrošača, umreženi rad s europskim i međunarodnim ustanovama i tijelima, kao i s lokalnim nevladinim organizacijama, savjetovanje i pomoć u konkretnim slučajevima i sociopolitičko izvještavanje.

Na održanom sastanku razgovarano je o djelatnosti KJU “Porodično savjetovalište”, te su na istom predstavljene i sve nove usluge i aktivnosti koje pruža KJU “Porodično savjetovalište”. Pored navedenog razgovarano je i o najčešćim izazovima sa kojima se Ustanova susreće u svom radu iz oblasti socijalne zaštite.
Tokom sastanka potencirana je potreba bolje međusobne komunikacije te češće razmjene iskustava.

U nastavku možete pogledati fotogaleriju.