„Porodično u vašoj školi“ 2020

„Porodično u vašoj školi“ 2020

U periodu januar– februar 2020.godine programsku aktivnost „Porodično u vašoj školi“ realizovali su stručni saradnici KJU „Porodično savjetovalište“ Fikreta Mulaosmanović- Smajić, Amer Šenderović i Denyel-Ismir Kovač u OŠ „Mirsad Prnjavorac“. U 11 različitih aktivnosti prilagođenim potrebama i interesima učenika, njihovih roditelja i nastavnika učestvovalo je ukupno 286 učesnika.

Između ostalog učenici su kroz 9 interaktivnih radionica na teme „Nenasilna komunikacija“, „Internet kao stil života – prednosti i nedostaci“ i „Slika o sebi – izgradnja samopouzdanja“, radili na usvajanju znanja i vještina nenasilne komunikacije, odgovornije upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija i osviještavanju važnosti poznavanja sebe, jačanja samopouzdanja, grupne povezanosti, te kako kroz pozitivne poruke svojih vršnjaka unaprijediti znanje o sebi. Roditelji su kroz edukativno predavanje pod nazivom „Utjecaj porodice na pojavu rizičnih ponašanja kod djece i mladih“ bili u prilici saznati koji su to porodični faktori koji djeluju na smanjenje i povećanje rizika za ispoljavanje neželjenih oblika ponašanja kod djece. Također nastavnici su se kroz interaktivno predavanje na temu „Stres kod nastavnika“ upoznali s uzrocima i simptomima stresa, mogućnostima prevencije profesionalnog sagorijevanja, te utjecajem nastavničkog stresa na podučavanje.

Atmosferu sa predavanja i radionica možete pogledati u galeriji: