Porodično savjetovalište posjetili psihoterapeuti iz Austrije

Kantonalnu javnu ustanova „Porodično savjetovalište“ posjetili su u četvrtak, 31.05.2018.g. psihoterapeuti iz Austrije koji su zaposleni u institucijama iz oblasti socijalnog rada, a koje tretiraju rad sa porodicama.

Tom prilikom posjetiocima je  prezentirana djelatnost Ustanove  sa osvrtom na aktivnosti koje se realiziraju u savjetodavno terapeutskom radu, te istraživanja na kojima se temelje projekti primarne prevencije i rad u zajednici.

Kroz razmjenu iskustava otvorene su mogućnosti zajedničke saradnje, a sve u svrhu inoviranja stručnih pristupa u radu.