Podrška trudnicama u pripremi za roditeljstvo

Danas smo u saradnji sa Institutom za majku i dijete realizirali još jednu edukaciju za buduće roditelje. O njezi novorođenčeta, ali i o dojenju govorila je savjetnica za dojenje Amra Hadžmusić, mr. zdravstvene njege i terapije, a o temi “Izazovi roditeljstva- od trudnoće do prvih koraka” govorila je stručna savjetnica KJU “Porodično savjetovališe” Aldijana Zagorac, dipl. psiholog.

Sve prisutne trudnice su dobile prigodne poklone koje je obezbijedio naš sponzor Becutan, kao i priručnik Korak do roditeljstva, čiji je izdavač Savjetovalište, te priručnik Prvi dani s bebom kući i prigodne poklone koje su im omogućili sponzori Instituta za majku i dijete.