Podrška roditeljima sa iskustvom razvoda braka

U periodu mart – maj 2018.g., sa ciljem jačanja roditeljskih kompetencija u fazi života nakon razvoda braka i preveniranja socijalne izolacije, pružena je stručna podrška roditeljima sa iskustvom razvoda braka. Rad se odvijao u prostorijama KJU “Porodično savjetovalište”, a voditelji ove aktivnosti su bile Meliha Fejzić i Nataša Kahrimanović, terapeutkinje.

Tokom rada sa grupom obrađene su slijedeće tematske oblasti : razvod i faze u procesu razvoda, individualni procesi – rast i razvoj nakon razvoda braka, razvojne faze i potrebe djece i razvod braka i obavezna komunikacija bivših partnera.

Učesnici su isticali zadovoljstvo ponuđenim sadržajima kao i podrškom i prostorom da govore o svakodnevnim teškoćama sa kojima se suočavaju bez osuđivanja i stigmatizacije od drugih, kao i mogućnošću razmjene isustava sa drugim roditeljima.

KJU”Porodično savjetovalište” i u nastavku svog rada planira realizaciju ove i sličnih aktivnosti.