PODRŠKA RODITELJIMA SA ISKUSTVOM RAZVODA BRAKA

U periodu oktobar-novembar, u sklopu programskih aktivnosti KJU “Porodično savjetovalište”, pružena je stručna podrška roditeljima sa iskustvom  razvoda braka. Rad se odvijao u prostorijama KJU “Porodično savjetovalište”, a voditelji ove aktivnosti su bili Nataša Kahrimanović i Nijaz Omanović.

Ovakav oblik podrške imao je za cilj jačanje roditeljskih kompetencija u fazi života nakon razvoda braka i preveniranju socijalne izolacije učesnika kroz suočavanje i prihvatanje promjena u društvenom funkcionisanju nakon razvoda braka (gubitak starih veza i odnosa, organiziranje slobodnog vremena i sl.).

Tokom rada sa grupom obrađene su slijedeće tematske oblasti : razvod i faze u procesu razvoda, individualni procesi – rast i razvoj nakon razvoda braka, razvojne faze i potrebe djece i razvod braka i obavezna komunikacija bivših partnera.

Učesnici su istakli zadovoljstvo ponuđenim sadržajima, načinom vođenja grupe, prilikom da govore o svakodnevnim teškoćama sa kojima se suočavaju i mogućnošću razmjene isustava sa drugim roditeljima.

Osvrt učesnika:

„Razmjena iskustava sa osobama koje prolaze kroz iste ili slične probleme za mene je bila ljekovita.“

„Spoznala sam da moram više brinuti o sebi, i da je to jednako važno kao i briga o djetetu.“

„Teško je riječima izraziti koliko su mi radionice i susreti sa grupom pomogli u teškom i bolnom periodu života.“

„Prilika da naučim neke nove stvari, razgovor, smijeh pa i suze sve mi je pomoglo da bolje razumijem određene procese.“

KJU”Porodično savjetovalište” i u nastavku svog rada planira realizaciju ove i sličnih aktivnosti.