Počeo projekt „Mladi za mlade“

KJU „Porodično savjetovalište“ dana 21.03. 2016. godine u J.U. Gimnazija Obala započinje realizaciju projekta „Mladi za mlade“, kojem je cilj osposobljavanje adolescenata-lidera za pozitivan vršnjački utjecaj u svom socijalnom okruženju.

321

U projektu će učestvovati 15 učenika II i III razreda ove škole, identificiranih potencijalnih vršnjačkih lidera, kako bi kroz učešće razvili nove i unaprijedili postojeće vještine, s ciljem pozitivnog vršnjačkog djelovanja u svom socijalnom okruženju, kao jednom od oblika preveniranja rizičnih pojava i nepoželjnih modela ponašanja adolescenata.

Projekt će se realizirati kroz 6 radionica koje će se održavati jednom sedmično i temeljiti na grupnom radu, aktivnom i ravnopravnom učešću svih učesnika, iskustvenom učenju, te interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja.

 

 

 

Write a comment