Počeo projekt „Mladi u svijetu rada“

KJU “Porodično savjetovalište” započela je 04.03.2016.g. projekat “Mladi u svijetu rada” za 18 učenika trećeg razreda Srednjoškolskog centra Hadžići.

mladi u svijetu rada

Kroz četiri interaktivne radionice mladi će imati priliku steći uvid u vlastite sposobnosti i vještine, te identificirati one koje je potrebno unaprijediti, a koje su važne za lakšu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Mladima se na ovaj način pruža mogućnost da bolje upoznaju sebe, svoje sposobnosti i vještine koje će im pomoći kako u izboru zanimanja, tako i za lakšu zapošljivost.

Ovaj projekat predstavlja i kvalitetnu saradnju sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo koja je će za učesnike održati predavanje o temi karijernog savjetovanja.

Write a comment