Počeo projekt “Mladi u svijetu rada” za učenike Treće gimnazije

Kako bi mladi bolje upoznali sebe, svoje sposobnosti i vještine koje će im pomoći kako u izboru zanimanja, tako i za lakšu zapošljivost, KJU “ Porodično savjetovalište” započela je projekt “Mladi u svijetu rada”.

Projekt je počeo 19.10.2016.g. za učenike Treće gimnazije, a realizirat će se kroz četiri interaktivne radionice.

Na ovaj način mladi će imati priliku steći uvid u vlastite sposobnosti i vještine, te identificirati one koje je potrebno unaprijediti, a koje su važne za lakšu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Ovaj projekat predstavlja i kvalitetnu saradnju sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” koja je će za učesnike održati predavanje o temi karijernog savjetovanja.