Počele Tribine za roditelje 2016

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ u 2016. godini (oktobar-decembar 2016. godine) nastavlja realizaciju projekta „Tribine – predavanja za roditelje“ u pet osnovnih škola Kantona Sarajevo sa slijedećim temama: „Vršnjačko nasilje“; „Odnos porodice i škole“ i „Konzumerizam i utjecaj na porodicu“.

Na poziv OŠ „Vrhbosna“, dana 10.10.2016. god., Amer Šenderović, stručni saradnik KJU „Porodično savjetovalište“ održao je interaktivno predavanje za roditelje o temi “Vršnjačko nasilje“.

„Budući da je pubertet najosjetljivije razdoblje u životu čovjeka, puno faktora utiče u kakvu ličnost ćemo se razviti, odnosno, da li ćemo biti nasilnici i zlostavljači ili ćemo u pojedinim situacijama biti i žrtve. Na odraslim je, prije svega roditeljima, nastavnicima, stručnjacima, da na vrijeme reagiraju na bilo koji oblik nasilja jasno i nenasilno, te spriječe dalje razvijanje nasilja i ne dopuste da nasilje živi u školama i na ulicama, te da ostavi posljedice na razvoj djece“- istakao je Amer Šenderović.

Na kraju predavanja dati su osnovni pokazatelje roditeljima koji mogu biti početni znakovi da dijete trpi neku vrstu nasilja, koji su uzroci koji dovode do pojave nasilja, koje su to preporuke u prevenciji, te koliko je nužno da roditelji odmah reagiraju kako ne bi došlo do ozbiljnijih problema. Sastavni dio predavanja predstavljao je i kratki film pod nazivom Ko će zaustaviti vršnjačko nasilje? – nastao u produkciji Plavog telefona BiH. Ovim filmom se željela skrenuti pažnja da je i vrijeđanje oblik vršnjačkog nasilja koje često preraste u dugotrajno maltretiranje, a u nekim situacijama i u fizičko zlostavljanje.

Sve dodatne informacije za preostale četiri škole u kojim će se realizirati tribine (OŠ „Hilmi ef. Šarić“; OŠ „Aleksa Šantić“; OŠ „Edhem Mulabdić“ i OŠ „Avdo Smailović“) biće naknadno uvrštene u postojeću obavijest.