Počele aktivnosti za mlade “Moj izbor”

Kantonalna javna ustanova”Porodično savjetovalište” i  Institut za mlade”Kult” 06.11.2018.g. realizirali su prvi modul aktivnosti za mlade”Moj izbor” koji je održan u Obrazovno- razonodnom centru „Spajalica“ na Ilidži.

Moj izbor“realizirat će se kroz devet modula čiji sadržaji će potaći mlade da na objektivnim osnovama ulaze u partnerske veze kao i u izgradnji stavova da za kvalitetan partnerski odnos nije dovoljna samo ljubav, nego i vještine partnerske komunikacije, prepoznavanja i uvažavanja partnerovih potreba, te iskazivanje vlastitih potreba u partnerskom odnosu.

“Kroz ove sadržaje mladi će imati priliku spoznati kako stalnim radom na sebi, mogu pospješiti osobne kompetencije za kvalitetniji izbor partnera”- kazao je Denyel Ismir Kovač, voditelj aktivnosti.

Nakon devet modula, svim učesnicima bit će uručeni certifikati o učešću i sticanju novih vještina i kompetencija.