Ovisnost o internetu

Sve je veći broj mladih kojima korištenje interneta predstavlja glavni sadržaj slobodnog vremena. Mladi često nisu skloni slobodno vrijeme provoditi na aktivan i kreativan način, već su skloni sadržajima koji omogućavaju lahku zabavu. No, ako je slobodno vrijeme nedovoljno osmišljeno ono može postati izvor rizičnih i neprihvatljivih ponašanja, među kojima je i eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.