Općina Centar finansijski podržala Porodično savjetovalište KS

U prostorijama kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ potpisan je protokol o realizaciji granta za potrebe Javne ustanove „Porodično savjetovalište“ Kantona Sarajevo u iznosu od 5.000 KM.

Protokol je u ime Općine Centar potpisao načelnik Srđan Mandić, a u ime Porodičnog savjetovališta to je učinila v.d. direktorice Aldijana Zagorac.

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar, iako nema zakonsku obavezu, sa velikim zadovoljstvom pomaže rad ove ustanove.

Naša lokalna zajednica je i ranije pomagala Porodičnom savjetovalištu, a ovo je samo nastavak dobre saradnje. Iskreno se nadam da će vam donacija biti od koristi, a siguran sam da će se saradnja dvije institucije u budućnosti nastaviti i unaprijediti, dodao je Mandić.

Direktorica Zagorac je izrazila zahvalnost Općini Centar koja pomaže rad ustanove.

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ pripada mreži ustanova socijalne zaštite, koja je u svom djelokrugu rada usmjerena na pružanje stručne psihosocijalne pomoći i podrške građanima. Vizija Porodičnog savjetovališta je „Funkcionalna porodica – sretno društvo“, a misija ove ustanove je pružanje psihosocijalnih usluga cijeloj populaciji Kantona Sarajevo i šire, oslonjenih na koncept sistemske porodične terapije i rezultate razvojno-istraživačkih projekata, sa ciljem pružanja psihosocijalne podrške, pomoći i zaštite porodice kao nukleusa društva. Važan dio misije je i saradnja sa institucijama koje se na posredan ili neposredan način bave porodicom, poštujući vrijeme i društveni kontekst u kojem živimo i radimo.

Izvor : Općina Centar , Četvrtak, 30.06.2022.