PREDAVANJE ZA RODITELJE OŠ “ISAK SAMOKOVLIJA”

Na poziv O.Š. „Isak Samokovlija“ u utorak, 05.05.2015.g. održano je predavanje za roditelje učenika ove škole o temi „Značaj saradnje porodice i škole“.

Cilj ovog predavanja bio je poticanje intenzivnije komunikacije između porodice i škole, odnosno sveobuhvatnije praćenje razvoja djeteta, stimuliranje njegovih potencijala, preveniranje neprihvatljivih oblika ponašanja i razvoja pozitivnih stavova prema učenju i školi.

Kroz interaktivno predavanje roditelji su imali priliku osvijestiti važnost kvalitetne saradnje, uspješne komunikacije i razvijanja odnosa sa školom, što je prevashodno u interesu djece i njihovog pravilnog socijalnog razvoja.

OŠ ''ISAK SAMOKOVLIJA''

“Prilikom rješavanja problema nastalih u toku odgojno-obrazovnog procesa važno je imati u vidu da su roditelj i nastavnik „dva lica istog novčića“ i da je potrebno da čine zajednički napor  u podizanju kvalitete rada i uspješnosti djece, zbog čegu su i upućeni jedni na druge. Međusobno uvažavanje, iskrena i jasna komunikacija, razumijevanje i usaglašavanje, te zajedničko planiranje i odlučivanje su garant za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka.“ – istakla je Mahira Poljak, predavačica.