Održano predavanje „Stres kod nastavnika“

Na poziv škola:Prva bošnjačka gimnazija”, OŠ “Vrhbosna”, JU “Peta gimnazija” i OŠ “Sokolje” u mjesecu januaru Aldijana Zagorac, saradnica KJU „Porodično savjetovalište“ održala je interaktivno predavanje za nastavnike i profesore ovih škola o temi:  „Stres kod nastavnika“.

Uzroci i simptomi stresa, profesionalno sagorijevanje, te utjecaj nastavničkog stresa na podučavanje neke su od tema o kojima su nastavnici i profesori navedenih škola imali priliku razgovarati.

Također, nastavnicima je ponuđen i upitnik putem kojeg su mogli procijeniti nivo vlastitog stresa, te se upoznati sa mogućnostima prevencije profesionalnog sagorijevanja.