Održano predavanje „Priprema za roditeljstvo“

Za porodicu sa malim djetetom se nerijetko kaže da ima visok krizni potencijal koji može uzrokovati narušene bračne i roditeljske odnose čiji krajnji ishod može biti razvod braka.

Stoga je KJU „Porodično savjetovalište“ u saradnji sa JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo“ 26.02.2018.g. realizirala interaktivno predavanje za buduće majke u cilju njihove psihosocijalne pripreme za roditeljstvo.

 

Učesnice su imale priliku razgovarati sa Aldijanom Zagorac, dipl.psihologinjom o psihološkim promjenama koje nastaju nakon rođenja djeteta, kao i promjenama u odnosima sa drugim bliskim osobama, prije svega partnerom, ali i porodicom porijekla.

S obzirom da je porodica jedan od najznačajnijih faktora za razvoj djece, te da se kvalitetno roditeljstvo ne postiže samo biloškim rađanjem djeteta, već su potrebna određena znanja i vještine, naglašeno je da se vještine roditeljstva uče, te je upućeno na važnost uključivanja oca u njegu i brigu o djetetu.