Održano predavanje „ Odgojni stilovi roditeljstva“

Na poziv O.Š „Safvet-beg Bašagić“, dana 11.10.2017.godine, Aldijana Zagorac, stručna saradnica održala je predavanje za predstavnike Vijeća roditelja ove škole o temi „ Odgojni stilovi roditeljstva“.

Predavanje „Odgojni stilovi roditeljstva“ je održano sa ciljem pružanja podrške roditeljima u odgojnom procesu.

„Kroz ovo predavanje roditelji su imali priliku procijeniti vlastiti stil roditeljstva, te  dobiti osnovne smjernice u vezi odgoja“- istakla je Aldijana Zagorac, dipl psihologinja.