Održano predavanje o temi „Vršnjačko nasilje“

U okviru saradnje sa osnovnim školama, dana 07.03.2017. god., Amer Šenderović, stručni saradnik KJU „Porodično savjetovalište“ održao je interaktivno predavanje za  roditelje OŠ „Hasan Kikić“ o temi “Vršnjačko nasilje“.

Podizanje svijesti o neprihvatljivosti bilo kojeg oblika nasilja uz važnost pravovremenog reagiranja bio je cilj ovog predavanja.

Na ovom predavanju roditelji su upoznati  sa  osnovnim pokazateljima koji mogu biti početni znakovi da dijete trpi neku vrstu nasilja, uzrocima koji dovode do pojave nasilja,  preporukama u prevenciji, te o važnosti pravovremenog reagiranja.

KJU „Porodično savjetovalište“ nastavit će ovo predavanje po pozivu zainteresiranih škola.