Održano predavanje “Mladi i internet “

Na poziv Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža predstavnici KJU “Porodično savjetovalište”održali su interaktivno predavanje na temu „Mladi i internet“ za roditelje učenika drugih razreda.

GRAFIČKA ŠKOLA U okviru predavanja predstavljeni su rezultati istraživanja i dosadašnja iskustva naše Ustanove u radu sa ovom problematikom, razgovarano je o prednostima i nedostacima korištenja različitih internet servisa, te o opasnostima i rizicima koje korištenje interneta sa sobom nosi.

U konstruktivnoj i poticajnoj atmosferi razgovarano je o najaktuelnijim internet trendovima kod mladih, kao i o različitim primjerima koji za korisnike interneta mogu predstavljati potencijalnu opasnost. Također, razgovarano je i o izazovima roditeljstva koje internet dodatno usložnjava, te o primjerima kako roditelji treba da se odnose prema internet zamkama.

Učesnici su aktivno participirali u predavanju i navodili primjere iz vlastitog iskustva i iskustva svojih prijatelja koji mogu doprinijeti sigurnom i pravilnom korištenju interneta. Sadržaj predavanja je bio oplemenjen prezentacijom i multimedijalnim sadržajima, a završio se dikusijom i donošenjem zajedničkih zaključaka i preporuka za korisno i sigurno korištenje interneta.