Održano predavanje „Mladi i internet“

Na poziv Međunarodne srednje škole u Sarajevu, dana 20.10.2017.god., Amer Šenderović, viši stručni saradnik KJU „Porodično savjetovalište“ održao je interaktivno predavanje za roditelje učenika ove škole o temi “Mladi i internet“.

Predavanjem „Mladi i Internet“ ima za cilj upozoriti roditelje na moguće opasnosti i upoznati ih sa sigurnim načinima korištenja interneta, te da kao svi alati, i internet ima svoje prednosti i nedostatke.

„Djeca i mladi o kompjuterima i internetu znaju više i od samih roditelja, te između ostalog, odrastaju u virtuelnom svijetu koji je puno različitiji od onog koji oni poznaju. Zbog toga odgojna uloga roditelja postaje kompleksnija i predstavlja sve veće izazove pred njih u pružanju podrške i osjećaja sigurnosti djeci i mladima. Stoga smo kroz današnje predavanje pokušali pomoći roditeljima da upoznaju načine korištenje interneta i mogućnosti pružanja podrške djeci“ – istekao je Amer Šenderović, stručni saradnik.