Održano predavanje „Komunikacija: odnos učenik i nastavnik“

U okviru saradnje sa osnovnim školama Kantona Sarajevo, na poziv O.Š. “Safvet-beg Bašagić”, dana 08.11.2016.god., Mahira Poljak, stručna saradnica KJU „Porodično savjetovalište“ održala je interaktivno predavanje za 38 profesora ove škole o temi “ Komunikacija: odnos učenik-nastavnik“.

·
·

Međusobni odnosi, uspostavljeni između nastavnika i učenika od primarne su važnosti za kvalitet interakcijskih procesa učenja i poučavanja.

„Svjedoci smo da cjelokupan uspjeh odgojno – obrazovnog procesa, kvalitetna nastava, otvoren i uspješan odnos učenika prema nastavi i obrnuto, empatijski, iskren i profesionalan odnos nastavnika prema učeniku jedino mogu dovesti do pozitivnih i produktivnih rezultata. Stoga se zahvaljujemo KJU „Porodično savjetovalište“ koji su razumjeli vrijednost i važnost ovog problema, i u okviru svog projekta „Komunikacija: odnos učenik – nastavnik“ uključili nas u aktivnu i kooperativnu strategiju podučavanja“- istakla je Lejla Dizdarević, direktorica O.Š. “Safvet-beg Bašagić”

Kroz interaktivno predavanje profesori su imali priliku osvijestiti važnost i mogućnosti uspostavljanja kvalitetnijih odnosa i učinkovite komunikacije kako bi se izbjegli problemi u realizaciji dobro postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka.