Održana Škola roditeljstva

U  cilju osposobljavanja bračnih partnera za obaveze i odgovornosti koje nosi roditeljstvo, 22.06.2018.g. održane su aktivnosti „Škole roditeljstva“ za buduće roditelje.

Tom prilikom KJU „Porodično savjetovalište“ u saradnji sa JU „Dom zdravlja KS“, JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i  materinstva Kantona Sarajevo“ i JU „Djeca Sarajeva“ realizirali su predavanja i radionice u prostorijama JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i  materinstva Kantona Sarajevo“.

Učesnici su imali priliku razgovarati sa stručnjacima iz javnih ustanova o trudnoći, porođaju, psiho-socijalnoj podršci, njezi bebe, vakcinaciji, razvoju i odgoju kroz sljedeće teme:

 „Trudnoća i priprema za porod“, JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS“, Nataša Mujagić, viša med.sestra;

„Od trudnoće do prvih koraka“, KJU „Porodično savjetovalište“, Aldijana Zagorac, dipl. psiholog;

 „Rastimo zajedno“, JU „Djeca Sarajeva“, mr.sc. Abida Kapetanović i Vasva Jajetović, pedagog-psiholog;

„Važnost vakcinacije“, JU „Dom zdravlja KS“, doc.dr.sc. Lutvo Sporišević.

Sadržaji „Škole roditeljstva“ planirani su za mjesec oktobar 2018.g.