Održana radionica „Nasilje – odbacivanje u grupi vršnjaka“

Na poziv Međunarodne srednje škole Sarajevo, u srijedu dana  10.05.2017.g. Amer Šenderović, viši stručni saradnik održao je interaktivno predavanje za učenike ove škole o temi „Nasilje – odbacivanje u grupi vršnjaka“.

Cilj ove radionice bio  je  osvijestiti učenike da se nasilje ne svodi uvijek isključivo na tjelesni sukob, već da i psihološko nasilje i isključivanje iz grupe može imati jako štetne posljedice za pojedinca.

Također, učenici su kroz ovu  radionicu senzibilizirani za  prepoznavanje odbačene osobe (žrtve), te upoznati  sa mogućim načinima sprječavanja vršnjačkog nasilja.