Održana radionica “Moć opunomoćenja”

Dana 03.10.2022. godine predstavnici KJU „Porodičnog savjetovališta“, Meliha Fejzić, Aldijana Zagorac, Tihana Majstorović i Denyel – Ismir Kovač prisustvovali su edukativnoj radionici “Moć opunomoćenja” koju su vodile Charlotte Burck i Gwyn Daniel, vodeće psihoterapeutkinje u porodičnoj psihoterapiji, kao i autorice mnogih istraživanja i stručnih radova. Radionica je organizirana ispred Fondacije Sistemski trening institut, a tema radionice je bila upotreba i zloupotreba moći u pomagačkim profesijama.