Održana prva grupa porške IBO pacijenata i porodica

“Kao dio programskih aktivnosti za 2023. godinu, Odjel za terapiju i savjetovanje Porodičnog savjetovališta KS, pokrenuo je grupu podrške za osobe oboljele od hroničnih bolesti (IBD) i njihove porodice, a u saradnji sa Udruženjem oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog kolitisa BiH.

Porodice koje se suočavaju sa ovakvom problematikom prolaze kroz veoma teške periode i odlično koriste benefite grupnog rada, međusobne podrške i razmjene informacija.  

Grupni rad se dotiče brojnih tema: prihvatanje i bolje razumijevanje bolesti, unapređenje kvaliteta života i uspostavljanje funkcionalniijih mehanizama ponašanja nakon pojave bolesti, integracija bolesti u druge životne uloge, a na nivou porodice: smanjenje tenzije i stresa u porodici, razumijevanje promjena u porodičnoj dinamici nakon pojave bolesti, unapređenje porodičnih odnosa.

Protekle sedmice, u dobroj atmosferi, održan je prvi susret desetočlane grupe, a tokom godine planira se još pet susreta.”