Održan sastanak Radne grupe

U prostorijama KJU “Porodično savjetovalište”, 11.06.2015.g. održan je treći sastanak Radne grupe za praćenje implementacije zaključaka sa Okruglog stola “Psihosocijalna podrška mladima u razvoju buduće karijere”.

 S obzirom da Radnu grupu čine predstavnici institucija: KJU “Porodično savjetovalište”, JU “Služba za zapošljavanje KS”, Prosvjetno-pedagoški zavod KS, Srednja škola poljoprivrede, prehrane i uslužnih zanimanja, Omladinska informativna agencija, na sastanku je dogovoren sadržaj zajedničkog priručnika koji bi bio podrška zapošljivosti kroz prikaz multidisciplinarne prakse.

 Priručnik će biti namjenjen svim profesionalcima u srednjim školama koji educiraju mlade u cilju razvijanja i jačanja njihovih kapaciteta za lakšu zapošljivost i razvoj buduće karijere.

SAM_1029