Održan sastanak predstavnika ustanova socijalne zaštite

Shodno potpisnom sporazumu o zajedničkoj saradnji, predstavnici ustanova socijalne zaštite održali su sastanak u KJU „Porodično savjetovalište“ 08.07.2016.g.

Cilj sastanka je organiziranje zajedničke konferencije koja bi potakla unapređenje socijalnog rada kroz uspostavljanje kvalitetnije saradnje između akademske zajednice, resornog ministarstva i ustanova u mreži socijalne zaštite.

Konferencija bi se održala u mjesecu oktobru,a za potrebe kvalitetnog organiziranja oformljena je radna grupa od strane predstavnika svih ustanova socijalne zaštite.