Održan kamp „Kamp bez interneta“

Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište” u skladu sa svojom djelatnošću, a u funkciji sticanja pozitivnih navika i formiranja pravilnih životnih stavova i uvjerenja kod mladih, uz finansijsku podršku Općine Centar, organizirala kamp “Bez interneta”. Ova aktivnost je realizovana u periodu od 16.07. do 18.07.2018. godine u planinskom domu “Čavle” na Igmanu, a u njoj je učestvovalo 20 mladih od 16 do 18 godina iz svih dijelova Kantona Sarajevo.

Kako bi unapredili svoje socijalne vještine u cilju sprečavanja ovisničkih ponašanja i promocije zdravih stilova života, tokom interaktivnih radionica mladi su radili na svojim komunikacijskim sposobnostima i rješenjima za rješavanje konflikata, razvili timski duh, zajedništvo i saradnju, upoznali se sa rizičnim faktorima koji dovode do suštine o internetu, te upoznali sa mogućnostima aktivnog sprovođenja slobodnog vremena.

O utiscima sa kampa učenici su kazali:

“Ponije ću mnoge uspomene iz kampa, mnoga iskustva. Najvažnije je što sam naučila da budem opuštena u upoznavanju novih ljudi.” ” Prvo sam se testirala u ulogu lidera u nekoj većoj grupi neznanih ljudi.”

“Moje najvažnije iskustvo je zasnovano na timskom radu, drago mi je što sam upoznala nove ljude i što smo zajedničkim snagama mogli riješiti neke izazove.”

“Najvažnije iskustvo je što sam razbio predrasude o učesnicima, ali sam vidio da me niko nije osuđivao kada sam izrazio svoje mišljenje, što mi je pomoglo da se stvori osećaj za liderstvo. I izašao iz zone komfora, odnosno učestvovao sam u aktivnostima za koje mislio sam da sam nesposoban, shvatio sam da mogu bez interneta. “

Atmosferu sa kampa možete pogledati na sljedećem video klipu i fotografijama: